Schema

9.00 Start inledningstal

9.15 – 10 Föreläsare 1

(paus 10-10.30)

10.30-11.15 Föreläsare 2

(paus 11.15-11.45)

11.45-12.30 Föreläsare 3

12.30 – 13.30 Lunchpaus

13.30-14.15 Föreläsare 4

(paus 14.15-14.45)

14.45-15.30 Föreläsare 5

16.00 Dagen avslutas