Schema över dagen

9.00 
Trädgårdsingenjörernas riksförbund öppnar upp dagen med konferencier Ludvig Ramestam.

9.15 – 10 
Linda-Maria Mårtensson – Odling av perenn stråsäd i Sverige?

(paus 10-10.30)

10.30-11.15
Buddha Browett från Los Perros Urban farming (eng) – Urban odling mitt i Malmö.

(paus 11.15-11.45)

11.45-12.00
Ingrid Åkesson – FritidsOdlingens Riksorganisation, där Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) koloniträdgårdsförbundet och Riksförbundet svensk trädgård ingår – Branschen utifrån konsumenternas perspektiv.

12. 15-12.45
Klara Hansson – Att jobba med omställning som Trädgårdsmästare.

Lunchpaus 12.45 – 13.30

13.30-14.30 
Cyrille Gaubert från Stadsbruk och Robin Meijer från Venture lab med Vegostan och blomkålskollektivet – Entreprenörskap Q&A.

(paus 14.30-14.45)

14.45-15.30
Maria Forssell från PARADIS trädgårdsdesign – Att lyckas som trädgårdsdesigner

16.00:

After Work! Alla är välkomna, anmälan här

Med reservation för ändringar, håll dig uppdaterad med vår facebooksida!

https://www.facebook.com/BranschdagTradgard2017/?eid=ARCIWj4tUyZFwA7l0Jux9K4vxm60e0dmESRCEH1JLuQUZ9V00pMbtd6JkKhKu-DN3DcSj0a6jjAlfie4