Lista över utställare 2018 (under uppdatering)

AB Kjell Hagmann

Alnarp Cleanwater Technology AB

Bara Mineraler AB

Biobasiq AB

E-planta ekonomisk förening

Essunga Plantskola

Hasselfors Garden

Helsingborgshem AB

Hemmaodlat

HSB Stockholm Mark & Trädgård

Hvilan Utbildning

Jordbruksverket SJV

Koloniträdgårdsförbundet

Ludvigsdal AB

Mullmäster AB/Scanpeat AB

Natur & Trädgård tidskrift

Naturvetarna

Nordiskt Genresurscenter

Norrviken Utveckling AB

Riksförbundet Svensk Trädgård

SLU Karriär

Splendor Plant AB

Stångby Plantskola

Svensk Markservice

Tergent AB

Tönnersjö Plantskola

Veg Tech AB

VentureLab SLU

Viola tidskrift, Tejarps förlag AB