Lista över utställare 2018

AB Kjell Hagmann

Alnarp Cleanwater Technology AB

Bara Mineraler AB

Biobasiq AB

E-planta ekonomisk förening

Essunga Plantskola

Hasselfors Garden

Helsingborgshem AB

Hemmaodlat

HSB Stockholm Mark & Trädgård

Hvilan Utbildning

Jordbruksverket SJV

Koloniträdgårdsförbundet

Lantbrukarnas Riksförbund

Ludvigsdal AB

Mullmäster AB/Scanpeat AB

Natur & Trädgård tidskrift

Naturvetarna

Nordiskt Genresurscenter

Norrviken Utveckling AB

Olssons frö AB

Permakultur Skåne

Riksförbundet Svensk Trädgård

SLU Karriär

SLU #pluggagrönt

Splendor Plant AB

Stadsbruk

Stångby Plantskola

Svensk Markservice

Södra Skogsplantor

Tergent AB

Trädgårdsingenjörernas Riksförbund

Tönnersjö Plantskola

Veg Tech AB

VentureLab SLU

Viola tidskrift, Tejarps förlag AB