Information om programmen

Trädgårdsingenjör: En trädgårdsingenjör har bred kunskap om odling och användning av trädgårdsväxter. Programmet är på kandidatnivå och finns i två inriktningar; design och odling.

Inriktning design ger kunskap om formgivning och gestaltande av trädgårdsmiljöer såväl ute som inne.

Inriktning odling fokuserar på produktion i växthus och på friland och ger kunskap om trädgårdsföretagande, efterskördshantering och kvalitetsbevarande.

Hortonom: Hortonomer är experter på trädgårdsväxter och arbetar ofta inom rådgivning och forskning.

SLU håller just nu på att omstrukturera hortonomutbildningen, vilket kommer innebära att programmet tas bort och ersätts med en masterutbildning som kan läsas efter avslutad trädgårdsingenjörsutbildning.

För mer information om programmen, klicka här.