Föreläsare

 

Inledningstalare och dagens moderator
– Jenny Nilsson

Jenny har läst tring-odling och anordnade de första två Branschdag Trädgård här på Alnarp. Det är en ära att få ha henne tillbaka! Hon har bland annat frilansat i Malmö Garden Shows planeringsgrupp och som projektkoordinator på Göteborgs Botaniska Trädgård. Jenny arbetar just nu med en stor svensk växtdatabas, och i höstas var hon konferencier för den internationella perennkonferensen Urban Growth i Lund.


“Permakultur”
My Kjellberg

Permakultur är ett relativt nytt men snabbt expanderade designverktyg för att designa hållbara livsmiljöer. Det utgår från naturens sammanlänkade strukturer vilka vi observerar, analyserar och imiterar för att skapa ett så energieffektivt system som möjligt. Resultatet blir ett lokalt system där alla delar ömsesidigt stödjer varandra i en välfungerande helhet som kan omfatta allt från lokal matproduktion till hela samhällssystem där både den fysiska som psykiska aspekten ingår i en design.

Föredraget kommer handla om träd kopplat till permakultur och mångfald. Hur de fyller en mångfald viktiga funktioner, ger mångfald av skördar och gynnar biologisk mångfald.


”De livsviktiga bina”
Johanna Yourstone

Det finns mer än 300 arter vilda bin i Sverige. En tredjedel av dessa är idag hotade, vilket  kan hota pollinering och i sin tur produktion av grödor, samt den biologiska mångfalden. Denna föreläsning kommer att handla om de vilda bina, deras nytta, varför de hotas samt vad en kan göra själv i sin egen trädgård för att gynna en mångfald av pollinerande bin.


“Självförsörjning”
Tina Melkersson:

Tina Melkersson är utbildad trädgårdsmästare och bor på en liten gård där hon bedriver småskalig odling och djurhållning för det egna hushållet. På bara 4 år har familjen blivit självförsörjande på kött, ägg och grönsaker samtidigt som Tina skördar mycket från naturen kring gården. På Genevad Nygård står mångfald för hållbarhet och synsättet bottnar i respekt och ödmjukhet inför en helhet som vi som människor kan ha svårt att greppa.


”Vem behöver en trädgårdsingenjör”
Linnéa Dickson

Linnea är en trädgårdsingenjör med inriktning design i botten med en magister i Natur Hälsa och Trädgård. Hon arbetar som ansvarig trädgårdsmästare/verksamhetsledare för Slottsträdgården i Malmö, anställd av Gatukontoret.

Föredraget kommer handla om Linnéas trädgårdskarriär om hennes jobb i Slottsträdgården och om Malmö Garden Show.

 


“Stadsodling – Odla ätbart i stan”
– Maja Allberg

Maja är utbildad trädgårdsingenjör på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Hon jobbar som projektledare för Kraftsamlingsprojektet stadsodling på Ängelholms Kommun där hon utvecklar och startar upp stadsodlingar runt om i Ängelholms Kommun.

Med Kraftsamlingsprojektet Stadsodling arbetar Ängelholms Kommun för en mer hållbar stad genom att på ett långsiktigt sätt sprida och utveckla odling i staden tillsammans med odlingssugna Ängelholmare, föreningar och företag. Odlingen bedrivs enskilt eller tillsammans på kommunens mark. Stadsodlingen är tillgänglig för alla och är ett utmärkt sätt för ökad social gemenskap och ger samtidigt egenproducerad mat. Stadsodling ger ett ökat kretslopp i staden som ger mer liv och gynnar mångfalden av djur och insekter. Odling bidrar även till invånarnas välmående och en vackrare stad. Stadsodling är inte längre bara odling på koloniområden, utan även odling nära där du bor, på bostadsgårdar, i parker och andra stadsmiljöer.


Jacobsson Boo Trädgårdsarkitektur
Lotta Jacobsson

Lotta Jacobsson har gått Tring – design och har nu sitt eget företag. Jacobsson Boo Trädgårdsarkitektur gestaltar gröna miljöer där funktion och form går hand i hand. Genom analys av platsen och lyhördhet mot kunden skapar vi tidlösa och hållbara platser. Vi strävar efter att utforma en struktur som ska upplevas självklar men långt ifrån förutsägbar. Vi gestaltar privata trädgårdar, bostadsrättsgårdar, publika platser samt håller föreläsningar.


Så Syrien
Abdallah och Andrea:

Så Syrien är del av är ett europeiskt nätverk som stödjer stadsodlare och småskaliga bönder i Syrien. Vi står för rätten till matsuveränitet och mot svält som vapen.

”Det är därför odlingarna är så viktiga. På ett sätt har de brutit belägringen två gånger. Folk hade plötsligt mat fastän regimen inte släppte in mat, och deras strategi att svälta oss till döds fungerade inte!”

– Stadsodlingsaktivist i Yarmouk, belägrat av syriska regimen sedan 2013″