Föreläsare 2018

Linda-Maria Mårtensson – Odling av perenn stråsäd i Sverige?

Min tjänst är kopplad till Odlingsplattformen, som är en aktivitet med syfte att stärka växtodlingsforskningen inom SLU genom samarbeten inom SLU för att stärka ämnets profil gentemot omvärlden. Mitt arbete drivs av en vilja att bidra till en mera hållbar värld. Denna vilja har lett mig till en miljövetenskaplig utbildning, vidare till doktorandstudier i ekologi och via urban vegetation till mitt nuvarande forskningsområde i växtodlingssystemens ekologi. Mitt forskningsområde är framförallt hur vi kan diversifiera odlingssystemen och få dem att förse oss med flera olika ekosystemtjänster utöver avkastning. Jag arbetar just nu mycket med olika gräsproduktionssystem och hur markmikroorganismer interagerar med varandra och med växterna inom dessa. Thinopyrum intermedium (Intermediate wheatgrass), var. ’Kernza’ är en spännande gröda som jag ska berätta mer om på branschdagen…

 


Buddha Browett från Los perros Urban farming (eng) – Urban odling mitt i Malmö.

Buddha Browett is one half of  Los Perros Urban Farming – He will be talking about pioneering Commercial Urban Farming in Sweden. Some of the topics that he’ll be covering will be: (urban) farm to table, small-scale market gardening, minimal waste, consumer direct deliveries, farming in the city of Malmö & how being a chef has influenced how he works with crops.

(This talk will be in English)

 


Klara Hansson – Att jobba med omställning som Trädgårdsmästare.

Klara Hansson, denna säsong andelsjordbrukare hos Earthculture Farm i Göteborg, berättar om hur hon arbetar för att vara med och ställa om samhället mot ökad resiliens och robusthet. Utbildad till biståndsingenjör, permakulturdesigner och trädgårdsmästare har hon en bred grund att stå på i sin omvärldsanalys. Sedan 2010 har hon arbetat med frågor kring mat och uthållig livsmedelsproduktion kopplat till cirkulära flöden i samhället. Är det rimligt att tro att du kan påverka din omvärld i en positiv riktning om du jobbar med något så praktiskt och lokalt förankrat som trädgård eller odling? Ja! Är det ett viktigt arbete? Ja!

Klara har bl.a. arbetat på Göteborgs Botaniska Trädgård och Älvstranden Utveckling, WWOOFat på gårdar i USA och Australien, drivit eget och på temat Den Ätbara Staden lyft frågan kring urban matproduktion i samarbete med kommuner, företag, studieförbund och föreningar.


Cyrille Gaubert från Stadsbruk och Robin Meijer från Venture lab med Vegostan och blomkålskollektivet – Entreprenörskap Q&A.

Stadsbruk erbjuder möjligheten att starta sin odlingskarriär i staden. Med stöd från Sveriges första stadsodlingsinkubator har mer än 45 företag börjat affärsmässiga odlingsföretag.

Några av företagen startades när entreprenörerna fortfarande var studenter. Med erfarenheter från två SLU företag, Vegostan och Blomkålskollektivet, och SLUs Venture Labs kommer vi att berätta hur man kan börja sitt företag på bästa sätt i Malmö.

VentureLab@SLU hjälper studenter vid SLU Alnarp realisera sina idéer. Vi erbjuder gratis idé- och affärsutvecklingsmöten, tillgång till nätverk, och periodvis, stipendier och andra finansiella medel för att ge studenter vid SLU en chans att testa sina idéer.


Maria Forssell från PARADIS trädgårdsdesign – Att lyckas som trädgårdsdesigner

Maria Forssell är trädgårdsarkitekten som ligger bakom Paradis Trädgårdsdesign, ett Helsingborgsbaserat företag som är verksamt i både Skåne och Halland. Maria har bland annat jobbat på både Sofiero slottsträdgård och Fredriksdal museer och trädgårdar. Hon har även i flera år medverkat i det team som skapar den kända äppeltavlan i Kivik. Under branschdagen kommer hon att prata om att starta ett eget företag inom trädgårdsdesign.