Välkommen till Branschdag Trädgård 23 november 2022

Välkommen till årets Branschdag Trädgård, ett årligt evenemang där blivande trädgårdsingenjörer och hortonomer bjuder in företag, organisationer och intresserade för att möta, inspirera och nätverka.

Årets tema är självförsörjning och hållbarhet.

Dagen är till för att inspirera blivande trädgårdsingenjörer, hortonomer och masterstudenter att söka en karriär med framtiden i åtanke.


Besökare

  • Datum: 23 november 2022
  • Tid: 9-16
  • Plats: Loftet, Alnarpsgården
  • Adress: Sundsvägen 4-6, 230 53 Alnarp (karta-länk)

Branschdag Trädgård är en näringslivsdag arrangerad av trädgårdsingenjörsstudenter och hortonomer vid SLU Alnarp. Branschdagen är ett populärt evenemang som engagerar många av universitetets studenter och är en naturlig länk mellan företag och studenter.

Vad händer på branschdagen? Branschdagen är ett utmärkt tillfälle att få träffa morgondagens medarbetare, knyta värdefulla kontakter med SLU Alnarp och andra företag. Som företag har ni möjlighet att presentera er via er monter/utställningsplats och ta del av spännande föreläsningar. På SLU campus Alnarp finns i dag ungefär 900 studenter som utbildas för att bli framtida nyckelpersoner i arbetslivet, kanske i just ert företag.

Vad kostar det? Det kostar inget att delta och alla bjuds på kaffe, te och fika. Det kommer att finnas möjlighet att köpa lunch på plats och samtliga föreläsare bjuds på lunch.

Vi tackar våra sponsorer
Essunga plantskola och JustNu

Hoppas att vi ses önskar
Partnerskap Alnarp, Sveriges Lantbruksuniversitet och Alnarp Studentkår (ASK)


Dagens schema

9:00 (Loftet)
Utställningen öppnar

9:00-9:45 (Loftet)
Venturelab workshop
Vi ger dig nya och kreativa verktyg för att arbeta med och utveckla ideér, ett steg i taget. Antalet platser är begränsat, föranmälda prioriteras.

9:45 (Aulan)
Hjärtligt välkomna!

10:00-10:45 (Aulan)
John Taylor
John Taylor kommer och berättar om odlingen på 3000 cideräppelträd och produktionsprocesserna för att skapa just cider. Han kommer även att prata om mindre odlingars möjligheter att etablera sig i ett landskap som är alltmer präglat av intensivodling.

11:00-11:45 (Aulan)
Oskar Widmark
Oskar Widmark kommer från Plant that Plant med föreläsningen Rumsväxternas värld och tankar om hållbarhet, genom vilken han kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

11:00-14:00
Lunch

12:45-13:30 (Aulan)
Skärpa studio
Therese Hjalmarsson och Lotta Jacobsson är trädgårdsingenjörer vid Skärpa Studio och kommer att hålla föreläsningen Tankar kring hållbarhet och stadens gröna rum. De kommer att prata om biologisk mångfald, hållbara planteringar, social hållbarhet och estetik med blicken mot framtiden.

13:45-14:30 (Aulan)
Jens Thulin
Jens Thulin är landskapsarkitekt och kommer att berätta om hur elva vegetarianer och tre veganer driver Vismarlövsgården och dess köttproduktion. Han kommer även att presentera satsningen Mylla.se – en digital marknadsplats för direktförsäljning av lokala råvaror och livsmedel.

14:00-15:00 (Loftet)
Venture Lab
Workshop i att utveckla idéer. Vi ger dig nya och kreativa verktyg för att arbeta med och utveckla ideér, ett steg i taget. Antalet platser är begränsat, föranmälda prioriteras.

15:00-15:45 (Aulan)
Saba Nazarian
Saba Nazarian är Farm Director vid Botildenborg och kommer och berättar om deras arbete, men även sin egen historia – från att vara en stadsmänniska helt utan odlingserfarenhet till en professionell odlare som delar med sig av sin historia, kunskap och erfarenhet för att inspirera unga odlare runtom i världen. Föreläsningen kommer att
hållas på engelska.

15:45 (Aulan)
Tack för idag

16:00 (Loftet)
Utställningen stänger

16:15 (Aulan)
TIR årsmöte
Trädgårdsingenjörernas riksförbund är en förening med syfte att verka för medlemmarnas intressen och en stärkt yrkesroll. Du kan delta på mötet utan att vara medlem.Föreläsare och utställare

Utställare och föreläsare fylls på efterhand. Fler kommer!

Företag

Som företagare är du välkommen till Branschdag trädgård för att inspirera de studenter som läser trädgårdsingenjörsprogrammet.

Vad studerar man för att bli trädgårdsingenjör?

En trädgårdsingenjör har bred kunskap om odling och användning av trädgårdsväxter. Programmet är på kandidatnivå och finns i två inriktningar; design och odling.

Inriktning design ger kunskap om formgivning och gestaltande av trädgårdsmiljöer såväl ute som inne.

Inriktning odling fokuserar på produktion i växthus och på friland och ger kunskap om trädgårdsföretagande, efterskördshantering och kvalitetsbevarande.

Sista dag att anmäla ditt företag via webbanmälan var den 23 oktober.


Tidigare år

Branschdag 2017/2018 – Bilder

Branschdag 2017 med temat mångfald. Dagen bjöd på många fantastiska utställare samt intressanta tal från My Kjellberg, Johanna Yourstone, Tina Melkersson, Linnéa Dickson, Maja Allberg, Lotta Jacobsson och Abdallah och Andrea från Så Syrien.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar angående Branschdag Trädgård skriv till oss här!