Välkommen till Branschdag Trädgård 23 november 2022

Välkommen till årets Branschdag Trädgård, ett årligt evenemang där blivande trädgårdsingenjörer och hortonomer bjuder in företag, organisationer och intresserade för att möta, inspirera och nätverka.

Årets tema är självförsörjning och hållbarhet.

Dagen är till för att inspirera blivande trädgårdsingenjörer, hortonomer och masterstudenter att söka en karriär med framtiden i åtanke.