Välkommen till Branschdag Trädgård 13 november 2019

Välkommen till årets Branschdag Trädgård, ett årligt evenemang där blivande Trädgårdsingenjörer och Hortonomer bjuder in företag, organisationer och intresserade för att möta, inspirera och nätverka.

TEMA: Framtiden i våra händer
I år låter vi dagen inspireras av temat “framtiden i våra händer”. För att värna om en hållbar framtid utformas årets Branschdag efter några av de globala miljömålen såsom ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap och begränsad miljöpåverkan.

Dagen är till för att inspirera blivande trädgårdsingenjörer, hortonomer och masterstudenter att söka en karriär med framtiden i åtanke.